Sønderjysk Arkivsamarbejde

Sønderjysk Arkivsamarbejde varetager bevaring, kassation og registrering af kommunale papir- og it-arkivalier for følgende kommuner: Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Vejen. Sønderjysk Arkivsamarbejde hjælper de ovennævnte kommuner med vejledning i og varetagelse af forskellige arkivmæssige opgaver.

Kontakt Sønderjysk Arkivsamarbejde på: komarkiv@haderslev.dk
+45 74 34 78 00

Åbningstider:

Mandag-torsdag 9-16

Fredag 9-13