Historisk Arkiv

Bent Vedsted Rønne

Arkiv- og museumschef

E-mail: bevr@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 01
Mobil: +45 23 66 33 86

Jeanette Ullerup

Administrativ medarbejder

E-mail: jeul@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 02

Trine Skovlund Jørgesen

Arkivar

E-mail: trsj@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 09

Sidsel von Qualen

Arkivar

E-mail: sivq@haderslev.dk

Niels-Peter Lund Gade

It-arkivar

E-mail: nplg@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 07

Jette Olsson

Arkivassistent med særlig ansvar for AV-materialer

E-mail: joos@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 12

Erich Platz

Teknisk servicemedarbejder

Email: erpl@haderslev.dk
Telefon: +45 53 48 12 68

Rasmus Klein Jensen

Teknisk servicemedarbejder

E-mail: rasj@haderslev.dk

Anja Usbeck Pedersen

Arkivassistenter

E-mail: auan@haderslev.dk
Telefon +45 74 34 78 00

Bitten Lund Thonesen

Arkivassistenter

E-mail: blut@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 11

Lizette Ravn

Arkivassistenter

E-mail: lrav@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 05

Janne Katrine Frederiksen

Arkivassistenter

E-mail: jkfr@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 11

Lillian Lindholm

Arkivassistenter

E-mail: llho@haderslev.dk
Telefon +45 74 34 78 00

Tove Pettersen

Arkivassistenter

E-mail: tptt@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 04

Michael Starman

Arkivassistenter

E-mail: star@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 00

Sigrid Beck

Arkivassistenter

E-mail: sibe@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 00

Pia Hoffmann Larsen

Arkivassistenter

E-mail: pahl@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 00

Birthe Nielsen

Arkivmedarbejdere

E-mail: binl@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 00

Sten Skjött

Arkivmedarbejdere

E-mail: stjs@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 03

Det Sønderjyske Samarbejde

Sønderjysk Arkivsamarbejde

komarkiv@haderslev.dk
+45 74 34 78 00

Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus

Nynne Sanderbo Thohøj Martinusen

Museumsinspektør

E-mail: nstm@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 17

Connie Falk Lauritsen

Museumsassistent

E-mail: cfal@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 17

Jessica Petersen

Museumsværter

E-mail: jcap@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 17

Aase Jacobsen

Museumsværter

E-mail: amus@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 17

Slesvigske Vognsamling

Daniela G. Andersen

Museumsformidler

E-mail: dana@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 19

Lene Jensen

Museumsvært

E-mail: lnns@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 16

Lene Poulsen Markussen

Museumsvært

Email: lpma@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 16

Det nye træværksted

Daniela Andersen

Værkstedskoordinator

E-mail: dana@haderslev.dk
Telefon: +45 74 34 78 19