Om arkivet

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune er et historisk og kommunalt arkiv beliggende i Sønderjylland. Institutionen er et § 7 arkiv, hvilket vil sige, at arkivet modtager bevaringsværdige kommunale arkivalier, billeder m.m. samt elektroniske fagsystemer.

Selve arkivet er i dag beliggende på Kløvervej 87B i den sydlige ende af Haderslev, mens arkivets læsesal (kaldet Achelissalen) findes på Bispen, 2. sal.

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, der beskæftiger mere end 20 mennesker, arbejder sammen med andre kulturelle institutioner i byen for at bevare og formidle historien i Haderslev og omegn.

Arkivets historie

Ideen med at anlægge et arkiv i Haderslev er næsten 100 år gammel. Det hele startede, da Haderslev Købstad i årene 1922-1924 ansatte tidl. Lærer ved Haderslev Katedralskole dr. Thomas Otto Achelis til at sortere byens gamle rådstuearkiv. Achelis var uddannet i filosofi, historie og arkæologi, og under hans kyndige ledelse blev der orden i købstadens papirer.

Efter Achelis havde lagt grundstenen, fortsatte Olav Christensen hans arbejde med etableringen af Haderslev Byhistoriske Arkiv i 1946. Christensen var inspireret af arkivet i Faaborg, der i 1937 var blevet oprettet som det første byhistoriske arkiv i Danmark. Arkivet i Haderslev blev sponseret af kommunen, der bidrog med 100 kr. til indkøb af arkivmaterialer og lignende.

I midten af 1970’erne begyndte arkivets drift at blive mere professionel, da H. P. Drescher blev ansat som arkivleder i en halvtidsstilling. Det var også i denne periode, at Haderslev Bibliotek flyttede til Bispegade, og her flyttede arkivet med. Med ansættelsen af Jacob Røjskær i 1984 fik arkivet sin første historikeruddannede leder. I 1995 blev denne position overtaget af den nuværende arkivchef Bent Vedsted Rønne.

Året efter blev arkivet til et såkaldt § 7 arkiv for Haderslev Kommune. Da kommunesammenlægningen fandt sted i 2007, skiftede arkivet navn til Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Dette blev gjort for at understrege, at arkivet nu dækkede hele den nye storkommune, og ikke kun Haderslev by.

Motiveret af pladsmangel flyttede arkivet i juni 2012 ind i nye omgivelser på Kløvervej 87B i den sydlige del af Haderslev by. Samme år var arkivet medvirkende til oprettelsen af “Det sønderjyske Arkivsamarbejde”. Dette samarbejde gør, at Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, nu varetager de arkivmæssige opgaver for Aabenraa, Sønderborg, Tønder samt Vejen kommune.

Med flytningen til Kløvervej 87B har arkivet endeligt fået magasineret sin samling under ét tag og har generelt fået meget bedre vilkår til at drive en arkivinstitution. Blandt andet er der nu mulighed for at arkivalierne kan opbevares under klimatiske og sikkerhedsmæssige forhold. Den rivende udvikling, som arkivet i Haderslev har gennemgået de seneste mange årtier, fortsætter i dag, og der ledes fortsat efter nye og innovative måder, hvorpå historien kan bevares og formidles.