Beskrivelse

Til den lokalhistorisk interesserede

Langs Fjord og Dam 2023 – årets lokalhistoriske bog for Haderslev og omegn, er nu udkommet. Bogen er på 104 sider, og den kan købes hos ”Bog og Ide”, byens museer og på Byhistorisk Arkiv, evt. hos kassereren på 3045 3370 / erik.pedersen@live.dk

Igen i år har redaktionen samlet en række spændende artikler rigt illustreret her fra området.

8 artikler breder sig ud over et stort felt; der er bl.a. et par beskrivelser af dagliglivet i 50-erne og 60-erne i Haderslev. Derudover fortælles historien om et par institutioner, nemlig om de tyske skoler i omegnskommunerne og om Det danske Videoværksted. Historien om Søholm gårdmejeri fortælles også. Endelig bliver Oberst Hartz’ gøren og laden den 9. april om morgen taget under ny behandling. De sidste to artikler drejer sig om landbrugspolitikeren fra 30-erne Th. Kylling fra Frørup og om kilder i Haderslevområdet.

Det redaktionelle arbejde af bogen udføres af Bent Vedsted Rønne, Historie Haderslev, Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.