Beskrivelse

Et landkort over Slesvig og Holstein fra 1650 – et faksimiletryk af Johannes Mejer.
Johannes Mejer var født i Husum, og efter flere års fint arbejde med kort over Aabenraa amt for hertugen af Gottorp fik han til opgave at kortlægge alle amter i de to hertugdømmer af begge landsherrer Hertug Frederik IV af Gottorp og Kong Frederik III konge af Danmark og Norge. Det meget detaljerede kort, som indeholder det dansk/norske kongevåbenskjold og 18 bykort over landsdelenes største byer, regnes for tidens mest nøjagtige kort, og det blev først overhalet af bedre kort mere end 100 år senere.
Kortmål: 58 x 41,4 cm.
Trykpapirets mål: 61,2 x 51,7 cm.
Velegnet til indramning.
Faksimiletrykket på fint gult papir stammer fra 1980érne.