Beskrivelse

Efter at kirkegården omkring Haderslev Domkirke var nedlagt som begravelsesplads, blev Haderslev Klosterkirkegård i midten af 1200-tallet anlagt ved Haderslev Dam og udvidet i 1808.

Det nu fredede kvadratiske anlæg med fine sandstens- og marmormonumenter ligger ud til Haderslev Dampark og omgives af en dobbeltrække store lind på alle sider.

Her er også mindesmærker for faldne i de slesvigske krige, rejst i 1865, og et mindesmærke for haderslevere, der faldt i 1. Verdenskrig.