Beskrivelse

Louise voksede op på Frederiksberg imellem 1830 og 1860 blandt det såkaldt dannede borgerskab. Det var en tid med store omvæltninger. Synet på mennesker og deres rettigheder var i forandring, også for kvinder. Der kom jernbaner, og den industrielle udvikling var i gang.
Hun tog eksamen som lærerinde blandt de første. Senere blev hun institutbestyrerinde, igen blandt de første.
I 1863 rejste Louise til Haderslev, hvor hun oprettede en dansk pigeskole for embedsmændenes og det dannede borgerskabs døtre. Efter krigen i 1864, hvor Haderslev blev tysk, blev de fleste embedsmænd udvist – også hendes egen familie.
Louise blev. Der var næsten ingen elever tilbage i hendes skole, og hun måtte kæmpe hårdt for sit livsværk. Elevtallet steg igen. Nu var eleverne piger fra andre samfundslag.
Du følger kampen for at holde skolen åben på trods af det stigende pres fra de tyske myndigheder. Sammenhold og venskab blandt de dansksindede gjorde hverdagen tålelig.
Louise var en meget aktiv kvinde, der aldrig gav op. En positiv og meget talende dame, der havde stor omsorg for sine medmennesker.