Beskrivelse

I 2017 fejrede man over hele verden, at det var 500 år siden Martin Luther indledte Reformationen, da han slog sine 95 teser om afladshandel op på døren til Slotskirken i Wittenberg.
Da Haderslev var det sted i Danmark og Hertugdømmerne, hvor den evangelisk-lutherske Kirke først blev officielt indført, var det naturligt, at Haderslev Kommune og Haderslev Domsogn engagerede sig stærkt i jubilæet.
Som et led i fejringen besluttede Haderslev Kommunes Reformationsudvalg, at der skulle udarbejdes en artikelserie om forskellige aspekter af reformationshistorien, primært med fokus på begivenhederne i Haderslev, Haderslev og Tørning len samt hertugdømmet Slesvig.
De 4 forfattere, Jens Christian Gjesing, Christa Hansen, Lennart S. Madsen og Anker Thygesen, udarbejdede en plan for en artikelserie – bestående af 25 kapitler, 1 kapitel hver 2. uge igennem året – og fordelte emnerne imellem sig.