Beskrivelse

  • Arbejderbevægelsens historie i Haderslev 1873-1940. Bogen er med emner og temaer behandlet historisk på tværs af Henrik Fangel og Thomas Otto Achelis tidligere publikationer om byens historie 1292-1920.
  • Haderslevs Historie I