Beskrivelse

Krigen i Haderslev – eks-skolebrødre og -søstre blandt venner 1974-1984
Korte kunstnerbiografier af kunstnere tilknyttet Eks-skolen med værker af disse kunstnere og deres arbejder og aktiviteter i Haderslev i perioden 1974-1984 suppleret med begrebsafklaringer og selve grundfortællingen set i såvel dansk som international sammenhæng.