Beskrivelse

  • ”Vognene og deres håndværk i Kongeriget og Hertugdømmerne i det 19. og 20. århundrede.” (undertitel)
  • Per Ole Schovsbo har i bogen forsøgt at fremdrage de mange, spredte kilder, der findes til den almindelige hestevogns yngre historie i Danmark.