Keramik-hviskeleg på tværs af grænser

Ehlers Samlingen er gået i gang med et stort grænseoverskridende projekt, der skal undersøge
hvordan to museumsgenstandes form og funktion bærer på skikke og livsstile på begge sider af
grænsen.

Projektet er støttet af Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling.

Transformationer i ler

Hviskelegen “Transformationer i ler” får form af en stafet, som udgår fra Ehlers Samlingen i
Haderslev og Christian Lassens Mindemuseum i Jardelund (Tyskland), med en genstand fra
samlingen som afsæt. Genstanden sendes til en kunstner på den anden side af grænsen, som
skal fortolke den i en ny udgave.

Herefter skal en række kunsthåndværkere fortolke den foregåendes værk, som er det eneste de
ser. Første kunsthåndværker laver en parafrase over originalgenstanden, næste kunsthåndværker
fortolker parafrasen, osv. På den måde bliver genstandens egenskaber og kendetegn, som bliver
omdrejningspunktet og undersøges med forskellige kunstneriske blik fra grænseregionen.
Til sidst samles genstandene fra begge lande samt originalgenstandene i en udstilling, som vises
først i det ene land og så i det andet.

I mødet med kunsthåndværkernes nyskabte genstand vil de besøgende blive gjort bekendt med
historien og funktionen af den museumsgenstand, som de nyskabte genstande er inspireret af,
samt blive introduceret til, hvordan den kunstneriske praksis er en sammenvævning af både
kreative designprocesser og høj håndværksmæssig faglighed.

_______________________________________________________________________________________
Udstillingen åbner torsdag den 7. april 2022 i Christian Lassens Mindemuseum i Jardelund/
Tyskland. Her kan udstillingen opleves frem til den 13. maj 2022, hvorefter den fortsætter i
Ehlers Samlingen i Haderslev fra den 17. maj til den 30. juni.
For yderligere information kontakt museumsinspektør Nynne Sanderbo Thohøj Martinusen på +45
74 34 78 17 eller projektleder Femke Sukohl på +45 27 89 81 43