Udstillinger

I museets udstillingsområde kan man komme helt tæt på ca. halvdelen af samlingens knap 200 vogne. Disse er fordelt i følgende afsnit:

Vognens historie

Her fortælles den grundlæggende historie om vognens og vognkulturens udvikling – tidsmæssigt fra hjulets opfindelse i ca. 3.500 f.v.t. til de første motoriserede køretøjer. Formidlingen sker bl.a. gennem plancher, udvalgte vogneksempler, repræsentative vogndele (såsom aksler, hjul, affjedringssystemer), samt køreudstyr.

Vogne i byen

I denne udstilling, der er designet som et rekonstrueret gade- og baggårdsmiljø, beskrives, hvordan transport historisk er foregået i byen. Her er eksempler på fine vogne, vogne til dagligdagsbrug, og vogne til både person- og varetransport.

Vogne på landet

På landet var hverdagslivet meget afhængig af vogntransporten. Her kan man i udstillingen se nogle af de funktioner, som vognene tjente: slæder og kaner til vinterbrug, ambulancer til sygetransport, rustvogne af forskellige typer til den sidste tur, erhvervsvogne benyttet til salg eller transport af varer. Ydermere kan herskabs- og jagtvogne ses i deres rette miljøer.

Værksted

Vores aktive museumsværksted er altid åbent for besøgende. Hver onsdag og ved særlige lejligheder er værkstedet bemandet med håndværkere fra Slesvigske Vognsamlings Venner, som restaurerer, reparerer og rekonstruerer gamle vogne. Der arbejdes med traditionelle håndværksteknikker og der anvendes originale materialer.

Boghandler Nielsen

I denne udstilling fortælles om vognsamlingens ophavsmand. Der bliver bl.a. redegjort for, hvem han var, hvor han kom fra, og hvordan han fik idéen til at starte den Slesvigske Vognsamling.