Historisk Arkiv fylder 75 år – det markeres med en ny udstilling i Den gamle Katedralskole

 

”I årenes løb går mange ting, der har interesse for vor bys og vort lands historie tabt på grund af den tankeløshed eller menneskers uforstand…” Citat Olav Christensen, kommunefuldmægtig, socialinspektør.

Dette var Olav Christensens personlige bevæggrund, da han tog initiativet til oprettelsen af Haderslev Byhistoriske Arkiv.

Den 17. december 1946 var Haderslev Byhistoriske Arkiv en realitet og blev med stiftelsen Sønderjyllands første lokalhistoriske arkiv. Arkivet fik bevilget 300 kr. til den årlige drift.

Socialinspektør Olav Christensen var inspireret af Danmarks første egentlige lokalarkiv i Fåborg, som allerede var stiftet i 1937 og med det i tankerne, organiseredes arkivet med en styrelse.

Arkivet fik beskrevet sit formål med følgende ord: ”Haderslev Byhistoriske Arkiv, der er oprettet i 1946, har til Formaal til Belysning af Haderslevs Bys, dens Befolknings, Foreningers og Institutioners Historie at samle trykte og utrykte Kilder samt Billeder”. 

Igennem de sidste 75 år har Haderslev Byhistoriske Arkiv (i dag Historisk Arkiv for Haderslev Kommune) indsamlet og opbygget store samlinger af arkiver fra borgere, foreninger, firmaer og institutioner i kommunen. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune blev i 1996 stadsarkiv for Haderslev Kommune og dens institutioner. Som Stadsarkiv modtager og bevarer arkivet arkivalier, billeder, kort, film m.m. fra de kommunale institutioner samt fra private personer, institutioner, virksomheder, foreninger m.v., som er af betydning for kommunens historie.

Vores Historie – en udstilling for familien

I år kan Historisk Arkiv derfor fejre 75-års jubilæum fredag d. 17. december. Dette vil Historie Haderslev naturligvis gerne markerere med en særudstilling for byens borgere med titlen Vores Historie. Særudstillingen Vores Historie kan opleves i perioden tirsdag d. 2. november til 29. januar 2021 med gratis entré for alle tre dage i ugen.

Udstillingen Vores Historie er en visuel udstilling med masser af billedemateriale fra Haderslev, lokal kunst og genstande fra arkivets samlinger, som applererer til hele familien. Man kan bl.a. gå på opdagelse i et tidstypisk ungdomsværelse fra 1980’erne eller se en mandskabsstue, der er udlånt af Slesvigske Fodregiment i fortællingen om soldateroprøret i 1953. Den røde tråd i udstillingen er den gennemgående tidslinje, der tager udgangspunkt i 1946 og op til nu og har forskellige, udvalgte nedslagspunkter i vores fælles historie fra Haderslev. Udstillingen henvender sig ikke kun til den lokalkendte, men alle der er interesserede i de sidste 75 års historie.

Udstillingen kan opleves i Den gamle Katedralskole i Gåskærgade 28, 6100 Haderslev.

Åbningen finder sted tirsdag d. 2. november kl. 13.00 -14.00, herefter vil udstillingen være åben for alle.

Åbningstider

Tirsdage og torsdage kl. 12.00-16.00

Lørdage 11.00 -15.00

Udstillingen er lukket d. 17. december til og med d. 3. januar 2022.

Gratis entré.