Arrangementer

Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Fra omkring 1200 udviklede det sønderjyske område sig til et hertugdømme, der principielt bestod, til området i 1867 blev en del af Preussen. Forskellige hertugslægter har haft magt i området.

Abelslægten, Schauenburgerne og Oldenburgerne. Fra 1460 tilhørte alle hertuger den oldenburgske slægt og var forgreninger på kongeslægten. Imidlertid kom der forskellige slags hertuger – så at sige hertuger af første, anden og tredje division med vidt forskellige mangt og status.

Foredraget kommer ind på de forskellige hertughuse og deres roller og beføjelser. På den måde sættes Hans den Ældre ind på den rette plads i den lange række af hertuger.