Beskrivelse

  • Da Haderslev fik et byhistorisk arkiv
  • Jubilæumsbogen beskriver Haderslev Byhistoriske Arkivs tilblivelse og arbejde gennem 50 år. Den viser de faser, arkivet har gennemgået fra et lille arkiv på Haderslev Rådhus til Haderslev Kommunes stadsarkiv.