Om Vognsamlingen

Slesvigske Vognsamling er Nordeuropas største samling af hestekøretøjer og kaner, tilvejebragt i årene efter 1952 af den kendte boghandler Johannes Christian Nielsen fra Haderslev. Samlingen omfatter ikke kun køretøjer, men indeholder også et omfattende arkiv om vogne og vognfabrikkerne i Haderslev, bogsamling og en del videnskabeligt dokumentationsmateriale af blandt andet museets egne rekonstruktioner af oldtidsvogne.

Samlingen tog sin start, da Johannes Chr. Nielsen ville hjælpe studenterne med den obligatoriske tur i hestevogn efter overstået eksamen i 1952. På det tidspunkt tyndede det ud i antallet af hestekøretøjer, bilerne havde taget over, hvorfor boghandleren averterede efter et par charabancer for at hjælpe studenterne. Det lykkedes, idet vognmand Tang, tilbød to charabancer mod at han også ville tage en rustvogn med. Disse tre vogne var de første, der indgik i samlingen.

Johannes Chr. Nielsen blev dog hurtigt klar over, at denne del af Danmarks transporthistorie var ved at forsvinde. I 1954 var Johannes Chr. Nielsen stifteren af Komiteen til bevarelse af gamle Hestekøretøjer. Man tog kontakt til ejere af hestevogne, så de kunne aflevere deres vogne hos komiteen i stedet for at destruere dem.
Ved dyrskuerne i 1954 og 1955 blev de første indsamlede vogne udstillet. Året efter blev den nylig grundlagte vognsamling indviet i en nybygget vognlade på Louisevej, Haderslev. Laden kunne rumme 50 køretøjer, og samlingen bestod på daværende tidspunkt af 38 vogne.

Johannes Chr. Nielsen gik med planer om at udvide samlingens udstilling, men økonomien satte en stopper for ham, og i 1959 blev han endda nødt til at lade sin lejekontrakt på Louisevej løbe ud. Han erhvervede til gengæld en grund i Pamhule Skov, der skulle være det nye sted for Vognsamlingen. Planerne gennemførtes dog heller ikke her som ønsket, og den meget store vognbygning blev af økonomiske grunde kun bygget i genbrugstømmer. Laden kunne rumme ca. 100 vogne, men samlingen bestod på daværende tidspunkt af 300!

Fra 1962 indsamles, udover vogne, også håndværktøj, forretningsskilte, tegninger og fotografier, som skulle være med til at belyse køretøjernes kulturhistoriske baggrund. Målet var at redde, hvad der kunne reddes i tide.
Samme år slog man dørene op til Nordens største vognsamling i Christiansdal. Indsamlingen sprængte hurtigt rammerne, men forholdene i den nye bygning viste sig ikke at være helt optimale. Drømmen om det store museum bristede, og bygningen fungerede efterhånden kun som magasin. I en årrække blev dele af vognsamlingen udstillet på Egeskov Slot.

I 1970’erne blev det svært at søge midler til vognsamlingen. Flere museer åbnede deres egne vognsamlinger, så Johannes Chr. Nielsen var ikke længere alene om at formidle sammenhængen mellem hest og vogn.

Efter mørke år lysnede det igen i 1974, da Haderslev Kommunen købte det gamle ridehus ved havnen. Haderslev Turistforening foreslog, at det skulle rumme Vognsamlingen. I 1977 blev de første midler til istandsættelsen af vogne bevilget, og samme år tilbød Johannes Chr. Nielsen Sønderjyllands Amt grund og bygning i Christiansdal inkl. vognsamlingen for 144.000 kr. Den 6. februar 1978 godkendte amtsrådet forslaget. Samlingen skulle nu administreres af Haderslev Museum, der påtog sig en gennemgående registrering og istandsættelse af vognsamlingen.
Den 6. juni 1978 åbnede man officielt udstillingen af Slesvigske Vognsamling i Det gamle Ridehus.

I 2002 fik man mulighed for at flytte Slesvigske Vognsamling til endnu bedre omgivelser. Schaumanns Klædefabrik, hvor vognsamlingen har til huse den dag i dag, danner rammerne om både magasin, værksted og udstilling af vogne og håndværk. De store lokaler i den historiske fabriksbygning rummer således omkring 110 køretøjer i udstillingen, mens ca. 70 andre er opmagasineret i kælderen eller udlånt.